THE POLAR EXPRESS - Filmkrant (2024)

Ronkende promotietaal omringt de peperdure animatiefilm The Polar Express. De in de film geëxploreerde ‘motion capture’-techniek zou niet minder dan revolutionair zijn. Doordat acteurs behangen worden met elektroden, zien de geanimeerde mensen er griezelig echt uit.

Als een Hollywoodbobo tijdens een verkooppraatje geestdriftig doet over ‘revolutionaire technologieën’ is het zaak om de korrels zout bij de hand te houden. In het geval van Steve Starkey loont het toch de moeite om te luisteren. De door de wol geverfde producent werkt al sinds 1988 samen met Robert Zemeckis, de voormalige Spielberg-protégé die in films als Who framed Roger Rabbit (1988), drie delen Back to the future (1985-1990) en Forrest Gump (1994) steeds de grenzen van het technisch mogelijke opzocht. In september bezocht Starkey Nederland om fragmenten van Zemeckis’ technologische hoogstandje The Polar Express aan de pers te vertonen en van commentaar te voorzien. De filmmakers brengen een kort geïllustreerd kerstverhaal van kinderboekenschrijver Chris Van Allsburg tot leven met de zogenaamde ‘motion capture’-techniek. Volgens Starkey was ‘Mocap’ de enige manier om recht te doen aan deze tussen droom en werkelijkheid spelende vertelling over een jongetje dat in een toverachtige trein naar de Noordpool reist, waar hij een ontmoeting heeft met de kerstman. In een traditionele fantasy-film met acteurs van vlees en bloed zou het onmogelijk zijn om de magische reis te reconstrueren, terwijl het in een animatie — traditioneel of computergegenereerd — te moeilijk en te duur zou zijn om de menselijke personages realistisch weer te geven, aldus Starkey.

Elektrodes
De producent legde uit hoe hij en Zemeckis Mocap gebruikten in The Polar Express. Hoofdrolvertolker en medeproducent Tom Hanks, die zes rollen voor zijn rekening neemt, werd behangen met elektrodes die zijn bewegingen registreerden. Aan de hand van de bewegingscoördinaten van Hanks en zijn tegenspelers konden de computeranimatoren vervolgens de personages bezielen.
Op zichzelf is The Polar Express overigens niet de eerste film die zich van een dergelijke techniek bedient. Zo valt te verdedigen dat tekenfilmpionier Ralph Bakshi zich in zijn geflopte Lord of the rings (1978) al van rudimentaire Mocap bediende door opnamen van echte acteurs over te tekenen, in de hoop dat ze daarmee in geloofwaardige hobbits en tovenaars zouden veranderen. In Peter Jacksons artistiek en commercieel heel wat geslaagdere bewerking van J.R.R. Tolkiens magnum opus kwam het personage Gollum tot leven met meer hedendaagse Mocap-technieken, nadat eerder de gehate Jar-Jar Binks in Star wars episode I: The phantom menace en de geliefde huiself Dobby in Harry Potter and the chamber of secrets ook al via Mocap de weg van levende acteur naar digitaal filmpersonage hadden afgelegd.
Zo uitgebreid en gedetailleerd als in The Polar Express werd de techniek tot dusver echter niet toegepast. Wat in de door Starkey vertoonde opnamen achter de schermen vooral opviel was de enorme hoeveelheid elektrodes op het gezicht van Hanks, waarmee zijn mimiek zo natuurgetrouw mogelijk moest worden overgebracht op de personages.
Als het aan Starkey ligt is er een grote toekomst weggelegd voor Mocap. Ook in zijn volgende project Monster house hijsen de acteurs — onder wie Steve Buscemi en Maggie Gyllenhaal — zich in elektronisch gemonitorde pakken, om met hun mimiek en gestiek de animatoren aan te sturen. In de optiek van de producent ligt een triomf voor acteurs van vlees en bloed in het verschiet, omdat zij zich hiermee nog onmisbaarder zouden maken in de wereld van de animatiefilm dan ze nu al zijn als stemmetjesmakers.

Zombies
Of Mocap werkelijk zo’n grote rol gaat spelen als Starkey voorziet zal voor een groot deel afhangen van de ontvangst van The Polar Express. De film kostte naar verluidt een krankzinnige 165 miljoen dollar, wat bij een speelduur van anderhalf uur neerkomt op 1,8 miljoen per minuut. Afgezet tegen de 0,8 miljoen dollar die The incredibles op minutenbasis mocht kosten bij het ook bepaald niet lowbudget werkende Pixar, lijken Starkey, Zemeckis en Hanks dan ook een levensgroot riscio te hebben genomen.
Starkey maakte zich in september nog geen zorgen. Zoals iedereen die werkzaam is in de wereld van de hightech-animatie hamerde hij op het belang van een goed verhaal, en hij bleek heilig te geloven in de universele aantrekkingskracht van Chris Van Allsburgs Amerikaans-sentimentele prentenboek. Of hij het gelijk aan zijn zijde krijgt kon je aan de hand van de getoonde fragmenten nauwelijks vaststellen. Wel viel te constateren dat de geanimeerde kinderen aan boord van de Poolexpres griezelig veel aan echte kinderen deden denken. Echt griezelig. Ze bewegen als kinderen, lijken op kinderen, en als je goed genoeg oplet ruiken ze er waarschijnlijk ook nog naar. Maar door hun net iets te holle oogkassen, levenloze ogen en net niet helemaal organisch bewegende bekjes doen ze niet zozeer denken aan de vrolijke kids die ze moeten voorstellen, maar aan goedgeklede kampslachtoffertjes, of welgemanierde zombies. Met deze engerdjes aan boord dendert de stoomlocomotief richting de Noordpool. Het risico dat de trein met veel misbaar ontspoort bij het oversteken van Uncanny Valley (zie hieronder) lijkt levensgroot aanwezig.

Fritz de Jong

Uncanny Valley
Eind jaren zeventig beschreef de Japanse robotdeskundige Masahiro Mori een opmerkelijk fenomeen. Uit een studie bleek dat mensen zich sterker aangetrokken voelden door robots naarmate ze meer op mensen leken. De vlieger ging slechts tot bepaalde hoogte op, want als een androïde robot er té menselijk ging uitzien, bleken mensen plotseling een sterke weerzin te voelen. Mori verklaarde die op het oog tegenstrijdige reacties als volgt. Bij duidelijk als robots herkenbare machines zou ieder menselijk trekje al gauw sympathie opwekken. Naarmate een machine antropomorfer werd, dus meer op een mens ging lijken, groeide de sympathie. Het omslagpunt zou volgens Mori ontstaan op het moment dat de overeenkomsten met een mens dermate groot worden, dat die meer in het oog springen dan de verschillen. Misschien valt op dat de huid te mat is, dat de ogen niet glinsteren, of dat het aantal gezichtsuitdrukkingen te beperkt is. Als een creatuur bijna menselijk is, maar net niet helemaal, vinden we dat akelig. Onze sympathie slaat plotseling om in hevige antipathie, zoals te zien is op onderstaande grafiek, waarin de mate van mensachtigheid is afgezet tegen de emotionele respons. Mori doopte de dip in de grafiek ‘Uncanny Valley’, oftewel de Griezelige Vallei. De theorie is onder robotici en psychologen allesbehalve onomstreden, maar onder sciencefiction-fans, spelletjesontwerpers en andere nerds werd de Vallei al gauw een begrip — al was het maar vanwege de pakkende naam. Star wars-fans beriepen zich op de theorie in een vergelijking tussen de piepende Nilfisk-stofzuiger R2-D2 en de veel antropomorfere gouden robot C-3PO. In kringen van animatoren en spelletjesontwerpers kreeg Uncanny Valley bijna de status van een dogma: gij zult geen personages creëren die die te veel doen denken aan uw evenbeeld. Het ongenadig floppen van Final fantasy: the spirits within, een ambitieuze CGI sciencefictionfilm die werd bevolkt door fotorealistisch bedoelde mensfiguren, bevestigde volgens Valley-gelovigen dat met de ‘wet’ van Mori niet te spotten valt. Ook filmcriticus Roger Ebert — die Final fantasy overigens juist bejubelde als een technologische mijlpaal in de animatiegeschiedenis — gelooft in de toepasbaarheid van Uncanny Valley. Je kunt er volgens hem niet alleen de sympathie of afkeer van kijkers tegen animatiekarakters mee verklaren, het zou ook van toepassing zijn op de grime en schmink van menselijke en mensachtige personages in (met name) fantasy-films. Waar Mori zich nog baseerde op wetenschappelijke data ontbreekt bij dit soort latere interpretaties een feitelijke onderbouwing.

THE POLAR EXPRESS - Filmkrant (1)

THE POLAR EXPRESS - Filmkrant (2024)

FAQs

Why was Polar Express controversial? ›

The animation in The Polar Express has been criticized as creepy, with the characters feeling unsettling and off-putting to many viewers. The movie evokes a nostalgic feeling of Christmas, with its focus on the importance of belief and the magic of the holiday season.

Why is Polar Express so unsettling? ›

The Polar Express is controversial and “creepy” to some viewers thanks to its animation style, which created a phenomenon known as “Uncanny Valley.” While the filmmakers clearly opted for a more realistic art style, many of The Polar Express' characters look human but not human enough.

Why does Tom Hanks play everyone in Polar Express? ›

Hanks plays five roles in the film including that of a small child (whose voice would later be dubbed in by Daryl Sabara). Initially Zemeckis considered having him play every role, but after trying this, Hanks grew exhausted, and they whittled down the number.

How many voices did Tom Hanks do in Polar Express? ›

Tom Hanks plays seven roles in The Polar Express, including the main character Hero Boy and the punctual Conductor. Hanks provided motion capture and facial expressions for Hero Boy, while the voice was provided by Spy Kid's Daryl Sabara.

Why people don t like Polar Express? ›

The most common complaint is that the animation makes the people look uncanny, and I get it. However, I don't think that's enough to dismiss all the great things about the movie.

What is the dark meaning behind The Polar Express? ›

The conductor and hobo are two of the paths the hero can take depending on what he chooses to believe after this night. The Polar Express is dark because when one stops believing in childhood imagination, they become older and older until one day, they pass away.

What does hobo represent in Polar Express? ›

The hobo's identity is never revealed in the movie, leaving it open to interpretation as to who he is and what his true purpose is. Some fans have speculated that he is a representation of Santa Claus, while others think he may be a guardian angel sent to look after the children on their journey.

What did Tom Hanks get paid for Polar Express? ›

You won't believe how much Hanks made for his Polar Express roles (he voiced seven characters, to be exact). According to the Los Angeles Times, the actor and producer made a $40 million salary plus 20% of the first-dollar gross, which adds up to an estimated $100 million total.

Why was there two voice actors for The Polar Express? ›

Why are there two actors for each of the major children's parts? The film was done in all Digital Capture so they had one actor/actress who acted out a character for the Digital Capture and then one actor/actress who voiced the character.

Is The Polar Express 2 coming out? ›

Producer Gary Goetzman confirmed that Warner Bros. is planning a sequel, but it is still in early development stages. When will The Polar Express 2 be released? There is no expected release date. The film is in early development, and animation takes time, so it may be released around 2027 or 2028.

Who was the guy on top of the train in Polar Express? ›

Hobo – The Hobo is a magical and ghostly character who inhabits the roof of the train and understands the true meaning of Christmas. He plays Devil's Advocate to test the strength of the Hero Boy's skepticism about Santa throughout the film.

Who did the voice of Santa Claus in Polar Express? ›

Tom Hanks voiced an incredible 5 characters (6 if you count the narrator as a separate character) in the 2004 motion capture hit, The Polar Express. He voiced the 'Hero Boy's' father, the train conductor, the hobo, Santa Clause, and the Scrooge puppet.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6068

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.